Balparmak Arıcılık Akademisi ? ? (Tanıtım Filmi)
http://www.balparmakaricilikakademisi.com.tr

 

Ülkemizdeki arıcılık sektörünün önde gelen firmalarından Balparmak Anonim Şirketi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katkılarıyla arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için başlattığı “Balparmak Arıcılık Akademisi” eğitim programının tanıtım filmi.
Apiterapi Türkiye olarak Balparmak firmamızı ve sürdürülebilir arıcılığa katkı sağlayan sosyal sorumluluk kapsamındaki tüm faaliyetleri destekliyor ve  tüm arı ve arı ürünleri üreten bireysel ve kurumsal kişi ve kuruluşlarımızı kutluyoruz.

 

Balparmak Arıcılık Akademisi ?

Balparmak’ın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katkılarıyla, arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kadınları ve gençleri sektöre kazandırmayı hedeflediği ve balın yanı sıra arısütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında kurduğu bir arıcılık eğitim programıdır.

Neden Arıcılık Akademisi? ?

Gerek içinde bulunduğu elverişli iklim kuşağının, gerekse zengin bitki örtüsünün sunduğu olanaklar, ülkemizin bir arıcılık ülkesi olmasında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla arıcılık, ülkemizde, bir “ata mesleği” olarak, uzun yıllardan beri sürdürülmektedir.

Ne var ki, arıcılığımızın önemli sorunlarından bazıları hâlâ aşılamamıştır. Kovan sayımızın fazlalığına rağmen, kovan başına üretim miktarımız dünya ortalamasının altındadır. Yanısıra, gençlerimiz ve kadınlarımız arasında arıcılık mesleğine yönelimin az olması, genç neslin “Baba Mesleği”ni sürdürmekteki isteksizliği gibi sorunlar da, arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği adına önemli bir risktir.

Ayrıca, arısütü, polen, propolis gibi, bala kıyasla ekonomik değeri daha yüksek diğer arı ürünlerinin üretimi de yeterli düzeyde değildir. Bu katma değerli, kazancı yüksek ürünler, az sayıda arıcı tarafından üretilmekte, böylece, mevcut kapasite yeterince değerlendirilememektedir.

Ülkemiz bal sektörünün lideri Balparmak, işte bu tespitlerden hareketle, kırsal kalkınma bölgelerindeki kadın ve gençlerimizin arıcılığa kazandırılmasını, mevcut arıcılarımızın daha zengin mesleki bilgiyle donatılmasını ve böylece, arıcılığımızın sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen bir proje başlattı: Balparmak Arıcılık Akademisi.

Arıcının ihtiyacına göre üç farklı eğitim programı ???

Balparmak Arıcılık Akademisi, arıcı adayları ile arıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre, uzman akademisyenlerin katkılarıyla sürdürülecek üç farklı eğitim programı sunuyor: Uzaktan Eğitim. Gezici Araç Eğitimi. Uygulamalı Sınıf Eğitimi.

? ? Uzaktan Eğitim programı

Balparmak Arıcılık Akademisinin gezici ve uygulamalı sınıf eğitimlerine katılamayan, kırsal kesimde yaşayan ve arıcı olmak isteyen arıcı adayları ile

arıcılık bilgisini artırmayı amaçlayan arıcıların katılabileceği bir eğitim programıdır:

  ? Tüm Türkiye’den sisteme kaydını yaptıran herkesin katılımına açık olan bu programda eğitim, internet üzerinden yapılacaktır. 

  ? Eğitimin etkinliğinin ölçülebilmesi amacıyla, her eğitimin sonunda bir sınav yapılacaktır.

  ? Sınavlarda başarılı olan katılımcılara BALDER Derneği’nce katılım sertifikası verilecektir.

  ? Programın sonuçları izlenecek, katılımcıların eğitim modüllerine katılım sıklığı, katılım süresi, beğenisi vb. konular değerlendirilecek ve programın iyileştirilmesi sağlanacaktır.

? ? Gezici Araç Eğitimi

Muğla’daki köylerinden ayrılamayan, ancak arıcılığı öğrenmek isteyen kadın ve gençlerimizin ayağına giderek, onlara teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi hedefleyen bir programdır:

  ? Dersler; sınıfa dönüştürülmüş gezici karavanda verilecektir.

  ? Karavanın içinde eğitim videolarının gösterimi için televizyon, arısütü, polen ve propolis üretimini göstermek için gerekli ekipmanlar ve iki adet kovan bulunmaktadır.

  ? Programa katılabilmek için, köy muhtarlıklarında ve sağlık ocaklarında bulunan ön kayıt formlarının doldurulması gerekmektedir. Ayrıca Balparmak Arıcılık Akademisi websitesi üzerinden de talepte bulunulabilir.

  ? Herhangi bir köyde yeterli talep oluşması durumunda, Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Aracı o köye gidecek ve eğitimi başlatacaktır.

? ? Uygulamalı Sınıf Eğitimi

Muğla’nın Ula ilçesinde bulunan ve yöredeki arıcıların ve arıcı adayı kadınlarla gençlerin, kolay ulaşabileceği Balparmak Arıcılık Akademisi yerleşkesinde uygulanacak bir eğitim programıdır:

  ? Teorik ve uygulamalı eğitimleri içeren dersler, konusunda uzman akademisyenlerce verilecektir.

  ? Programın teorik eğitim aşamasında temel arıcılık uygulamaları, arı hastalıkları, bal ve diğer arı ürünleri ve arıcıların karşılaştıkları sorunlar/çözüm yolları gibi konular işlenecektir.

  ? Programın uygulamalı eğitim aşaması ise, Balparmak’ın Muğla/Ula’daki yerleşkesinde oluşturulan örnek arılıkta gerçekleştirilecektir. bu aşamada iyi arıcılık uygulamaları anlatılırken aynı zamanda katma değerli arı ürünleri olan polen, propolis ve arı sütü üretimi de kovan başında gösterilecektir.

Balparmak Arıcılık Akademisi başarılı katılımcıları ödüllendiriyor. ? ?

Balparmak Arıcılık Akademisi, sadece eğitimi değil, başarılı katılımcıları ödüllendirmeyi de hedeflemektedir.

Uzaktan eğitimi alan, teorik ve uygulamalı eğitimlere de katılan, yapılacak sınavlarda başarılı olan ve böylelikle arıcılık mesleğine adım atan ilk 100 kadın ve 45 yaş altı genç katılımcıya;

  • Arıcılık mesleğine ilk adımı atmalarına katkı sağlamak amacıyla 2 adet arılı kovan verilecektir.
  • Kovan verilen bu kişilerin ilk yıl üretimleri, istemeleri halinde, Balparmak tarafından piyasa fiyatından satın alınacaktır.
  • Kovan verilen kişilere, iki yıl boyunca teknik destek sağlanacak, uzaktan görüşmelerle giderilemeyen sorunlar için saha ziyareti gerçekleştirilecektir.
  • Eğitimlerden herhangi birine katılan mevcut arıcılarımıza ise kalite ve verimliliğin artırılması ile katma değerli arı ürünleri üretimi konusunda teknik destek verilecektir.
  • Teorik ve uygulamalı eğitimler Nisan 2019 – Ekim 2019 tarihleri arasında haftada 3 gün 3 hafta süre ile verilecektir. Eğitimler 09:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Yol ve yemek Balparmak Arıcılık Akademisi tarafından karşılanacaktır.15-20 kişilik başvuru olması durumunda, çalışan adaylarımız için haftasonu eğitimi organize edilebilir.
  • Aralık 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında sadece teorik eğitimler verilmektedir. Bu eğitime katılan adaylarımızın uygulamalı eğitimi Nisan 2019 – Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 


Balparmak Arıcılık Akademisi

? http://www.balparmakaricilikakademisi.com.tr ?


Apiterapi Türkiye | Apitherapy Turkey

Website | https://apiterapidernegi.org
Facebook | https://www.facebook.com/apitherapy.turkey
Instagram | https://www.instagram.com/apitherapy.turkey 
Twitter | https://twitter.com/apitherapy_tr